แก้ชงกราบ “เจ้าแม่ทับทิม” เสริมดวง แก้ชง องค์ไท้ส่วยเอี๊ย ไฉ่ซิงเอี้ย

แก้ชง”เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน” เชิญกราบสักการะ “เจ้าแม่ทับทิม” เทพเจ้าประจำปีเถาะ และองค์ไท้ส่วยเอี๊ย, องค์ไฉ่ซิงเอี้ย ฯลฯ เสริมดวง แก้ชง สะเดาะเคราะห์ ให้โชคดีตลอดปี 2566เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ฉลองเทศกาลตรุษจีน เชิญสักการะ เจ้าแม่ทับทิม หรือ เจ้าแม่หม่าโจ้ว เทพเจ้าประจำปีเถาะ โดยอัญเชิญมาจากวัดทินหัว (Tin Hau Temple) เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมไหว้บทสวดแก้ชง 2566ขอพร สะเดาะเคราะห์ แก้ชง เสริมดวง องค์เทพเจ้ากว่า 15 องค์ ได้แก่ องค์ไท้ส่วยเอี๊ย, เทพไฉ่ซิงเอี้ย, ตั่วเหล่าเอี๊ย ฯลฯ ที่ผ่านการทำพิธีเบิกเนตรแล้ว ให้ผู้มีศรัทธากราบสักการะปีชง 2566