ดูดวงเนื้อคู่ดูดวงรายวัน วันที่ 5 ธันวาคม 2565

าวศุกร์ยกเข้าราศีธนูเวลา 19.15 น. กาลพิเศษเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ **ประกอบการมงคลได้ (บางเวลา) **ถอยรถใหม่ออกจากอู่ได้ (บางเวลา)